มาดูวิธีการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง ทำอย่างไร??

วิธีย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

         แน่นอนว่า เราทุกคนจะมีสิทธิ์ขึ้นชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงตนว่า เรามีตัวตน มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ถึงตัวเราเองได้ว่า เรามีที่มาที่ไป ถิ่นกำเนิด ถิ่นฐานที่ไหน ในการใช้เป็นหลักฐานประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะทำบัตรประชาชน สมัครเรียน สมัครงาน ทำธุรกรรมทางการเงิน ทุกอย่างที่ต้องใช้หลักฐานแสดงตน จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้าน และอีกหนึ่งอย่างในชีวิต ที่คนมีบ้านหลังใหม่ หรือย้ายถิ่นฐานไปยังที่อยู่ใหม่ ต้องพบเจอ คือการย้ายทะเบียนบ้าน ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนการย้ายทะเบียนบ้าน จะเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะต้องไปแจ้งยังถิ่นฐานเดิมก่อน ทำให้ไม่สะดวกเรื่องการเดินทางไกล แต่ปัจจุบัน มีการย้ายทะเบียนบ้านปลายทางแล้ว เรามาดูวิธีกัน ว่าง่ายขึ้นอย่างไรบ้าง

การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

เมื่อต้องซื้อบ้านหลังใหม่ หรือคอนโดใหม่ แน่นอนการย้ายทะเบียนบ้านจากที่เดิม อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับใครหลายคน จึงจำเป็นที่จะต้องใส่ใจในการเลือกโครงการบ้าน หรือคอนโดหลังใหม่ ที่เราแน่ใจว่าจะอยู่ระยะยาว เพื่อไม่ให้เสียเวลาย้ายทะเบียนบ้านหลายรอบ และการย้ายทะเบียนบ้านให้ถูกต้อง ก็เพื่อให้มีข้อมูลตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม ในด้านต่างๆด้วย

            การบ้านทะเบียนบ้านปลายทาง ชัดเจนมากกับคำว่า ปลายทาง นั่นหมายความว่า เราสามารถไปแจ้งย้ายปลายทางได้ ไม่ว่าจะทั้งแจ้งย้ายออกจากที่อยู่เดิม หรือย้ายเข้าที่อยู่ใหม่ ณ สำนักทะเบียน ในเขตที่อยู่ใหม่ของเราได้เลย โดยที่ไม่ต้องเดินทางกลับไปแจ้งย้ายทะเบียนบ้านในเขตเดิม ทำเสร็จจบในที่เดียว แถมยังใช้เวลารวดเร็วกว่า และผู้ย้ายควรเป็นผู้ไปแจ้งด้วยตนเอง โดยการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง ยังช่วยรักษาเวลาการย้ายพร้อมกันทั้งครอบครัวได้ไม่เกิน 3 คนในคราวเดียว โดยต้องไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น เพื่อดำเนินการขอย้ายออกจากที่อยู่เดิม เข้าที่อยู่ใหม่ต่อไป

            ยกตัวอย่างง่ายๆ หากที่อยู่เดิมของเรา อยู่ที่ภูเก็ต แต่ซื้อบ้านหลังใหม่อยู่กรุงเทพฯ แบบนี้สามารถแจ้งย้ายทะเบียนบ้านปลายทางในเขตกรุงเทพฯ ได้เลย แต่กรณีที่อยู่เดิม และใหม่ อยู่ในเขตเดียวกัน เช่น บ้านเดิมอยู่เขตบางกะปิ บ้านใหม่ก็เขตบางกะปิ อันนี้จะแจ้งปลายทางทีเดียวไม่ได้ ต้องให้เจ้าบ้านของทะเบียนบ้านเดิม แจ้งย้ายออก และเจ้าบ้านหลังใหม่ออกหนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าก่อน ซึ่งต้องเตรียมแสดงหลักฐานต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

เอกสารที่ใช้ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

เอกสารที่ใช้ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง จะใช้เอกสารคล้ายๆ กับการย้ายทะเบียนบ้านทั่วไป ซึ่งต้องเตรียมสำหรับยื่นให้นายทะเบียนสำหรับการทะเบียนบ้านปลายทางเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย

  • สำเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่ ที่จะย้ายเข้า โดยต้องเป็นสำเนาฉบับเจ้าบ้าน
  • บัตรประชาชนผู้แจ้งย้าย (กรณีไม่มี ใช้ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางได้)
  • เอกสารของเจ้าบ้าน ได้แก่ บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน และหนังสือยินยอมให้เข้ามาอยู่บ้านของเจ้าบ้าน
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้แจ้งย้าย มาด้วยตัวเองไม่ได้ แต่เอกสารต้องมีครบทั้งของผู้แจ้งย้าย และเจ้าบ้าน โดยให้ผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ดำเนินการ)

ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

         เมื่อเตรียมเอกสารที่ใช้ย้ายทะเบียนบ้านปลายทางครบพร้อม ก็มาดำเนินการที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการเทศบาล ตามแต่ละรูปแบบของเขตนั้นๆ ได้เลย

  • ยื่นเอกสารต่อนายทะเบียนเขต
  • นายทะเบียน ตรวจสอบหลักฐาน และลงรายการการขอย้ายที่อยู่ โดยผู้แจ้งย้าย จะต้องลงลายมือชื่อทั้งช่องย้ายออก และย้ายเข้า
  • ระบบเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน หลังจากที่นายทะเบียนได้รับใบตอบรับการย้ายออกจากท้องที่ต้นทาง ก็จะสามารถเพิ่มชื่อผู้แจ้งย้ายเข้า ทะเบียนบ้านหลังใหม่ได้เลย
  • ชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท ต่อการยื่นเรื่อง 1 ครั้ง

กรณีอื่นๆ ในการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

  • การย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่บ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ โดยยังไม่มีเจ้าบ้าน ผู้แจ้งย้าย จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินอย่างถูกต้อง
  • การย้ายทะเบียนบ้าน โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินตั้งแต่แรก จะถือว่าย้ายเข้ามาเป็นเพียงผู้อาศัยเท่านั้น

สำหรับคนที่ซื้อบ้านหรือคอนโดใหม่ การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง เป็นเรื่องที่ง่ายมาก ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเตรียมเอกสารไปครบ เพราะแจ้งย้ายเข้า ย้ายออกทีเดียว และยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน มีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนแต่เพียงผู้เดียวด้วย หรือ จะเป็นการย้ายเพื่อเข้าไปอยู่บ้านของเจ้าบ้าน ก็แค่เตรียมเอกสารของผู้แจ้งย้าย และของเจ้าบ้านให้ครบ เพียงเท่านี้ การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เสียเวลาอีกต่อไปแล้ว

Join The Discussion

Compare listings

Compare