fbpx

บริษัท บุหงา แอสเซท จำกัด

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด เพื่อจำหน่าย โดยใช้ชื่อภายใต้โครงการ “บ้านเติมรัก” ดำเนินงานมาแล้วทั้งหมด 5 โครงการ โดยจัดทำที่มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 30ปี มุ่งเน้นการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้ อีกทั้งยังแอบแฝงไว้ด้วยความทันสมัย อีกทั้งยังเน้นด้านบริการหลังการขายเป็นหลัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

ตัวอย่างบางส่วนจาก

โครงการของเรา

EnglishThai