รวมฤกษ์ทำบุญบ้าน 2565 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 2565

การทำบุญบ้าน เป็นความเชื่อในเรื่องของการเสริมสิริมงคล และช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสงบ ร่มเย็น และปราศจากโรคภัย จึงนิยมนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ที่อยู่อาศัย และความเจริญรุ่งเรืองของเจ้าของบ้าน

ใช้ฤกษ์ทำบุญบ้าน กับ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ต่างกันไหม?

ฤกษ์ทำบุญบ้านกับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ใช้วันเดียวกันได้ แต่ ไม่ควรขึ้นบ้าน วันเสาร์เพราะบอกกันว่าเป็นวันแห่งความเศร้าโศก และดาวเสาร์ยังเป็นสัญลักษณ์ของเคราะห์กรรมและบาป

ฤกษ์ทำบุญบ้านปี 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนมกราคม 2565

ทำบุญบ้านเดือนมกรา 2565

1.วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

2.วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

3.วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

4.วันวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

5. วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

6 วันวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ทำบุญบ้านเดือนกุมภา 2565

1. วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

2. วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

3. วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

4. วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

5. วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

6. วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

7. วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

8. วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนมีนาคม 2565

ทำบุญบ้านเดือนมีนา 2565

1. วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

2. วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

3. วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

4. วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนเมษายน 2565

ทำบุญบ้านเดือนเมษา 2565

1.วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

2.วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

3.วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนพฤษภาคม 2565

ทำบุญบ้านเดือนพฤษภา 2565

1.วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

2.วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

3.วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

4.วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนมิถุนายน 2565 ​

ทำบุญบ้านเดือนมิถุนา 2565

1. วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

2. วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

3. วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

4. วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

5. วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

6. วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนกรกฎาคม 2565

1.วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

2.วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

3.วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

4.วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

5.วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565

6.วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

7. วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

8 .วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

9.วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนสิงหาคม 2565

ทำบุญบ้านเดือนสิงหา 2565

1.วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

2.วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนกันยายน 2565

ทำบุญบ้านเดือนกันยา 2565

1. วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

2. วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

3. วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

4. วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

5. วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

4. วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

5. วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนตุลาคม 2565

ทำบุญบ้านเดือนตุลา 2565

1. วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

2. วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

3. วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

4. วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

5. วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

6. วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

7. วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนพฤศจิกายน 2565

ทำบุญบ้านเดือนพฤศจิกา 2565

1.วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

2.วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

3.วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ฤกษ์ทำบุญบ้านเดือนธันวาคม 2565

ทำบุญบ้านเดือนธันวา 2565

1. วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

2. วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

3. วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

4. วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

สำหรับคนที่กำลังย้ายเข้าบ้านใหม่ แล้วอยากทำบุญบ้านใหม่ รวมถึงอยากรู้ฤกษ์ย้ายเข้าบ้าน ทำบุญบ้านก็สามารถดูได้จากฤกษ์มงคลแต่ละฤกษ์ที่เราได้เขียนไว้ตาม ฤกษ์ขึ้นบ้าน 2565 กันได้เลย

 

Join The Discussion

Compare listings

Compare