ฤกษ์ดี 2566 – ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ปี 2566

ฤกษ์ดี 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

การทำบุญบ้าน เป็นความเชื่อในเรื่องของการเสริมสิริมงคล และช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสงบ ร่มเย็น และปราศจากโรคภัย จึงนิยมนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ที่อยู่อาศัย และความเจริญรุ่งเรืองของเจ้าของบ้าน

ใช้ฤกษ์ทำบุญบ้าน กับ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ต่างกันไหม?

ฤกษ์ทำบุญบ้านกับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ใช้วันเดียวกันได้ แต่ ไม่ควรขึ้นบ้าน วันเสาร์เพราะบอกกันว่าเป็นวันแห่งความเศร้าโศก และดาวเสาร์ยังเป็นสัญลักษณ์ของเคราะห์กรรมและบาป

รวมฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2566

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนมกราคม 2566

1.วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566

2. วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566

3. วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566

4. วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนมกราคม 2566

1.วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2566

2. วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566

3. วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566

4. วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566

5. วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566

6. วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2566

7. วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566

รวมฤกษ์ดี เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2566

1.วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

2. วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

3. วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

4. วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

5. วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

6. วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

7. วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

8. วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

9. วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

10. วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2566

1.วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

2. วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

3. วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

รวมฤกษ์ดี เดือนมีนาคม 2566

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนมีนาคม 2566

1. วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566

2. วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566

3. วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566

4. วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566

5. วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566

6. วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566

7. วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566

7. วันศุกร์ ที่ 3 1 มีนาคม 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนมีนาคม 2566

1.วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566

2. วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566

3. วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566

4. วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566

5. วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566

รวมฤกษ์ดี เดือนเมษายน 2566

ฤกษ์ดีเดือนเมษายน 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนเมษายน 2566

1. วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2566

2. วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2566

3. วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนเมษายน 2566

1. วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2566

2. วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2566

3. วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2566

4. วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2566

5. วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2566

6. วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2566

รวมฤกษ์ดี เดือนพฤษภาคม 2566

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนพฤษภาคม 2566

1. วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566

2. วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566

3. วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566

4. วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนพฤษภาคม 2566

1. วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566

2. วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2566

3. วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566

4. วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566

5. วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566

6. วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566

 

รวมฤกษ์ดี เดือนมิถุนายน 2566

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนมิถุนายน 2566

1. วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566

2. วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566

3. วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566

4. วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566

5. วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566

6. วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566

7. วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนมิถุนายน 2566

1. วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566

2. วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566

3. วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566

4. วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566

6. วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566

7. วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566

รวมฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม 2566

ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนกรกฎาคม 2566

1. วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

2. วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2566

3. วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566

4. วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

5. วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2566

6. วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566

7. วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566

8. วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนกรกฎาคม 2566

1. วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566

2. วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566

3. วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566

4. วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566

5. วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2566

รวมฤกษ์ดี เดือนสิงหาคม 2566

ฤกษ์ดีเดือนสิงหาคม 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนสิงหาคม 2566

1. วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566

2. วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566

3. วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566

4. วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566

5. วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566

6. วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566

7. วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566

8. วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนสิงหาคม 2566

1. วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566

2. วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566

3. วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566

4. วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566

5. วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566

รวมฤกษ์ดี เดือนกันยายน 2566

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนกันยายน 2566

1. วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566

2. วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566

3. วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566

4. วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566

5. วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566

6. วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนกันยายน 2566

1. วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566

2. วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566

3. วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566

4. วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566

5. วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566

รวมฤกษ์ดี เดือนตุลาคม 2566

ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนตุลาคม 2566

1. วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566

2. วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566

3. วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2566

4. วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนตุลาคม 2566

1. วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566

2. วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2566

3. วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566

4. วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566

5. วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566

6. วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566

รวมฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน 2566

ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2566

1. วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566

2. วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566

3. วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566

4. วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566

5. วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

6. วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนพฤศจิกายน 2566

1. วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

2. วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

3. วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

4. วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566

5. วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

รวมฤกษ์ดี เดือนธันวาคม 2566

ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม 2566 ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์งานแต่ง ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เดือนธันวาคม 2566

1. วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2566

2. วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2566

3. วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566

4. วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566

5. วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2566

ฤกษ์งานแต่ง เดือนธันวาคม 2566

1. วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566

2. วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566

3. วันพฤหัสดี ที่ 7 ธันวาคม 2566

4. วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566

5. วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566

สำหรับคนที่กำลังย้ายเข้าบ้านใหม่ แล้วอยากทำบุญบ้านใหม่ รวมถึงอยากรู้ฤกษ์ย้ายเข้าบ้าน ทำบุญบ้านก็สามารถดูได้จากฤกษ์มงคลแต่ละฤกษ์ที่เราได้เขียนไว้ตาม ฤกษ์ขึ้นบ้าน 2566 กันได้เลย

Join The Discussion

Compare listings

Compare