รวมฤกษ์มงคลทั้งปี 2567 ! วันขึ้นบ้านใหม่ วันแต่งงาน วันเปิดกิจการ ค้าขายร่ำรวยตลอดปี

ฤกษ์มงคล ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์แต่งงาน 2567

สวัสดีปีใหม่ 2567 อย่างเป็นทางการค่ะ เชื่อว่าหลายคนคงมีเป้าหมาย หรืออาจวางแผนการใช้ชีวิตสำหรับปีนี้กันแล้ว แต่เวลาที่เราวางแผนจะทำการใหญ่ อย่างเช่น การซื้อบ้าน การขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน การเปิดกิจการ หรือไม่ว่าจะเป็นงานมงคลต่าง ๆ ตามความเชื่อของคนไทยในส่วนใหญ่แล้ว จะต้องมีการดูฤกษ์ เพื่อพิจารณาวันและเวลาที่เหมาะสมในการประกอบงานมงคลนั้น ๆ โดยไม่รีบด่วนเกินไปและไม่ล่าช้าเกินไป เพื่อให้เราสามารถเตรียมงานได้อย่างสมบูรณ์และราบรื่น เป็นที่มาของคำว่า “ฤกษ์งาม ยามดี” นั่นเอง ดังนั้น บทความนี้จะพาคุณไปเช็คฤกษ์มงคลทั้งปี 2567 มีวันไหนบ้าง ไปดูกันเลย !

ฤกษ์มงคลเดือนมกราคม ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนมกราคม 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนมกราคม ปี 2567

 • วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 06:43 – 06:42 น.
 • วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09:32 – 06:43 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 11.55 – 12.13 น.
 • วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 15.43 – 16.01 น.
 • วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 18.00 – 18.18 น.
 • วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 06:47 – 15:22 น.
 • วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 06.35 – 11.39 น.
 • วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.16 – 09.34 น.
 • วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 11.12 – 11.30 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 06:48 – 04:17 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 07.39 – 16.45 น.
 • วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 06:47 – 19:14 น.

ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนมกราคม ปี 2567

 • วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 06:49 – 16:55 น.
 • วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 11:39 – 17:45 น.
 • วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 06:49 – 16:35 น.
 • วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 06:35 – 11:39 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 07:39 – 16:45 น.
 • วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 06:35 – 11:05 น.

ฤกษ์มงคลเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567

 • วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06:46 – 01:27 น.
 • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:37 – 06:44 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06:42 – 12:04 น.
 • วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18:59 – 06:37 น.

ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567

 • วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:49 – 16:19 น.
 • วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06:48 – 15:50 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:09 – 17:30 น.
 • วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06:19 – 13:29 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:50 – 19:35 น.

ฤกษ์มงคลเดือนมีนาคม ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนมีนาคม ปี 2567

 • วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 06:33 – 09:22 น.
 • วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 06:32 – 07:31 น.
 • วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 22:34 – 06:27 น.
 • วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 20:30 – 06:25 น.
 • วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 02:18 – 06:21 น.

ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนมีนาคม ปี 2567

 • วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09:59 – 19:50 น.
 • วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 06:35 – 16:19 น.
 • วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07:39 – 18:50 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 07:35 – 16:59 น.
 • วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13:39 – 18:45 น.
 • วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 08:35 – 17:25 น.

ฤกษ์มงคลเดือนเมษายน ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนเมษายน ปี 2567

 • วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17:33 – 06:14 น.
 • วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 16:36 – 06:12 น.
 • วันพฤหัส ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 06:13 – 15:37 น.
 • วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 06:08 – 03:49 น.
 • วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09:32 – 06:03 น.
 • วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 06:04 – 11:53 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 14:25 – 06:02 น.
 • วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 06:03 – 16:54 น.

ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนเมษายน ปี 2567

 • วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 07:50 – 15:19 น.
 • วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 06:55 – 12:39 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 06:50 – 14:39 น.
 • วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 11:39 – 18:50 น.
 • วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09:40 – 18:39 น.
 • วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 07:20 – 15:54 น.

ฤกษ์มงคลเดือนพฤษภาคม ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนพฤษภาคม 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2567

 • วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 05:56 – 13:30 น.
 • วันพฤหัส ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:28 – 05:54 น.
 • วันพฤหัส ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:48 – 05:52 น.
 • วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 05:53 – 19:06 น.
 • วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 05:52 – 09:05 น.
 • วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 05:52 – 07:39 น.

ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2567

 • วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:54 – 20:39 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:35 – 18:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:59 – 18:30 น.
 • วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:46 – 16:52 น.
 • วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:28 – 19:15 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:59 – 16:42 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:35 – 17:20 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 06:59 – 16:36 น.

ฤกษ์มงคลเดือนมิถุนายน ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนมิถุนายน 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2567

 • วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 22:54 – 05:51 น.
 • วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 20:27 – 05:51 น.
 • วันพฤหัส ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 00:07 – 05:52 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 05:53 – 07:19 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 05:55 – 16:54 น.
 • วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 16:28 – 05:54  น.

ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2567

 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08:32 – 16:39 น.
 • วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08:25 – 13:29 น.
 • วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09:36 – 17:00 น.
 • วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 07:38 – 15:49 น.

ฤกษ์มงคลเดือนกรกฎา ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนกรกฎาคม 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2567

 • วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 22:54 – 05:51 
 • วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 05:57 – 03:36 
 • วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 00:36 – 06:01 
 • วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:08 – 06:03 
 • วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2567 เวลา 06:04 – 13:46 
 • วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 06:05 – 11:37

ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2567

 • วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:54 – 20:39 น.
 • วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:35 – 18:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:46 – 16:52 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:59 – 16:42 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:35 – 17:20 น.
 • วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:25 – 13:29 น.

ฤกษ์มงคลเดือนสิงหาคม ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนสิงหาคม 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2567

 • วันพฤหัส ที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 19:10 – 06:05 น.
 • วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 06:06 – 21:41 น.
 • วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 08:16 – 06:06 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 08:16 – 06:07 น.
 • วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2567 เวลา 06:08 – 07:41 น.
 • วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 23:15 – 06:07 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 06:08 – 21:51 น.
 • วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 20:34 – 06:07 น.

ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2567

 • วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 06:49 – 16:55 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2567 เวลา 11:39 – 17:45 น.
 • วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 06:49 – 16:35 น.
 • วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 06:35 – 11:39 น.
 • วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 07:39 – 16:45 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2567 เวลา 06:35 – 11:05 น.

ฤกษ์มงคลเดือนกันยายน ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนกันยายน 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนกันยายน ปี 2567

 • วันพฤหัส ที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 02:28 – 06:08 น.
 • วันพฤหัส ที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 15:51 – 06:08 น.
 • วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 06:09 – 16:13 น.
 • วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 16:07 – 06:08 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 06:09 – 15:39 น.
 • วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2567 เวลา 07:27 – 05:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 06:09 – 06:08 น.

ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนกันยายน ปี 2567

 • วันจัทร์ ที่ 2 กันยายน 2567 เวลา 08:49 – 16:19 น.
 • วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2567 เวลา 06:48 – 15:50 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 06:19 – 13:29 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 08:50 – 19:35 น.
 • วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2567 เวลา 07:35 – 16:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2567 เวลา 08:35 – 17:25 น.

ฤกษ์มงคลเดือนตุลาคม ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนตุลาคม ปี 2567

 • วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 23:30 – 06:09 น.
 • วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 15:39 – 06:10 น.
 • วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2567 เวลา 06:11 – 14:04 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2567 เวลา 12:42 – 06:11 น.
 • วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 06:14 – 19:22 น.


ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนตุลาคม ปี 2567

 • วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 08:32 – 16:39 น.
 • วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 08:25 – 13:29 น.
 • วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 09:36 – 17:00 น.
 • วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2567 เวลา 07:38 – 15:49 น.
 • วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 07:50 – 15:19 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2567 เวลา 06:55 – 12:39 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2567 เวลา 06:50 – 14:39 น.

ฤกษ์มงคลเดือนพฤศจิกายน ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนพฤศจิกายน 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2567

 • วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เวลา 07:11 – 06:15 น.
 • วันพฤหัส ที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06:16 – 07:43 น.
 • วันพฤหัส ที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 23:44 – 06:19 น.
 • วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06:20 – 22:14 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06:21 – 19:34 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06:24 – 22:06 น.

ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2567

 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:54 – 20:39 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08:35 – 18:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:46 – 16:52 น.
 • วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:28 – 19:15 น.
 • วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เวลา 07:59 – 16:42 น.
 • วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:35 – 17:20 น.

ฤกษ์มงคลเดือนธันวาคม ปี 2567 ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์วันเปิดกิจการประจำ ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2567

ฤกษ์มงคลวันขึ้นบ้านใหม่ วันเปิดกิจการ ประจำเดือนธันวาคม ปี 2567

 • วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 06:30 – 15:18 น.
 • วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2567 เวลา 04:49 – 06:34 น.
 • วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2567 เวลา 03:46 – 06:38 น.
 • วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2567 เวลา 07:27 – 06:39 น.
 • วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2567 เวลา 22:14 – 06:42 น.

 

ฤกษ์มงคลวันแต่งงาน ประจำเดือนธันวาคม ปี 2567

 • วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2567 เวลา 06:49 – 16:55 น.
 • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 เวลา 06:49 – 16:35 น.
 • วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 06:35 – 11:39 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 07:39 – 16:45 น.
 • วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2567 เวลา 06:35 – 11:05 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม 2567 เวลา 08:49 – 16:19 น.

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับฤกษ์มงคลทั้งปี 2567 ทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวเป็นเพียงแค่การคาดคะเนจากการความเชื่อเรื่องฤกษ์งามยามดีเท่านั้น หากต้องการกำหนดการที่สมบูรณ์ ต้องขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เหมาะสมของเจ้าของบ้าน คู่บ่าวสาว และครอบครัว ฤกษ์มงคลควรส่งเสริมในเรื่องของการเป็นสิริมงคล ความอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพ ความรัก ชีวิตคู่ สุขภาพ การเงิน การค้าขาย และความมั่งคั่งค่ะ สำหรับใครที่กำลังวางแผนในการซื้อบ้านใหม่ ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยในปี 2567 นี้ “โครงการ The Prime ชัยพฤกษ์-วงแหวน” สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ เนื่องด้วยความบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง หลังใหญ่ สไตล์ Modern-Nordic มาพร้อมกับเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร รับรองว่าชีวิตของคุณจะง่ายและมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศโครงการและฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในบ้าน ติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 082-341-8888 พร้อมรับส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกวัน เวลา 09:00น. – 17:00น. แล้วพบกันนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะ

Join The Discussion

Compare listings

Compare