6 เรื่องควรรู้ กู้ร่วม ยังไงให้ได้บ้าน

กู้ร่วม ยังไงให้ได้บ้าน

ในวัยที่ต้องสร้างครอบครัว และกำลังลงหลักปักฐาน เชื่อว่ามีคู่รักวัยทำงานหลายๆคู่ เริ่มมองหาที่อยู่อาศัย อย่างเช่น บ้านเดี่ยว และจำเป็นต้องขอวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน สำหรับวัยหนุ่มสาวที่ไม่ได้ฐานรายได้สูงมากนัก หรืออาจะมีภาระค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ การยื่นขอสินเชื่อเพียงคนเดียว อาจไม่ผ่านเกณฑ์ของสถาบันการเงิน “การกู้ร่วม” อาจเป็นทางออกที่จะช่วยเพิ่มสามารถในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แต่ ก่อนที่จะกู้ร่วมควรทำความรู้จักกับข้อดีและข้อเสียของการกู้ร่วมกันก่อน

6 เรื่องน่ารู้ ก่อนคิดกู้ร่วม เพื่อให้แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย

1. การกู้ร่วม คืออะไร?

การกู้ร่วม คือ การทำสัญญายื่นกู้เพื่อกู้ซื้อทรัพย์สินก้อนเดียวกัน และผู้กู้กับผู้กู้ร่วมจะมีภาระในการรับผิดชอบหนี้ร่วมกัน การกู้ร่วมเป็นการเพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อ เพื่อให้วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ ให้สถาบันการเงินเห็นว่า ผู้ร่วมรับภาระหนี้มีความสามารถทางการเงินพอที่จะผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งก็เป็นวิธีที่จะทำให้สถาบันการเงินอนุมัติการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น และการกู้ร่วมได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน

2. คุณสมบัติของของผู้กู้ร่วม

เราจะขอกู้ร่วมกับใครได้บ้าง

 • สายโลหิตเดียวกัน เช่น พ่อแม่ พี่น้อง หรือคู่สมรส แต่กรณีที่เป็นพี่น้องคนละนามสกุลก็สามารถกู้ร่วมได้ โดยแสดงหลักฐานเพื่อยืนยัน เช่น ทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรเพื่อแสดงว่ามีพ่อแม่คนเดียวกัน
 • หากคู่รักที่สมรสแล้ว แต่ยังไม่จดทะเบียน ก็สามารถกู้ร่วมได้ แต่ต้องนำหลักฐานไปลงบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจก่อนเพื่อระบุว่า มีความสัมพันกันฉันสามีภรรยา แต่กรณีที่เป็นคู่สมรสที่มีบุตรแล้ว ก็สามารถใช้ทะเบียนบ้านได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางธนาคาร

 

คุณสมบัติของผู้กู้ร่วม

 • มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท
 • ไม่มีภาระหนี้เกินกำหนด และไม่มีประวัติผิดนัดชำระ

3. ข้อดีของการกู้ร่วม

 • เพื่อการขออนุมัติสินเชื่อที่ง่ายขึ้น : ผู้ที่ต้องการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดฯ แล้วมีผู้กู้ร่วมที่มาสภาวะการเงินที่ดี ก็จะทำให้สถาบันการเงินมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
 • ได้วงเงินสูงขึ้น : การกู้ร่วมจะช่วยเพิ่มความสามารถในการขอวงเงินกู้ได้สูงขึ้น ตามความสามารถของผู้กู้ทั้ง 2 ฝั่ง
 • ไม่ต้องแบกภาระคนเดียว : การกู้ร่วมช่วยกระจายความเสี่ยง และมีคนช่วยผ่อนชำระหนี้ หากคนใดคนหนึ่งไม่มีสภาพคล่อง ก็จะมีอีกคนคอยชำระหนี้ได้

4. ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้ร่วม

 • การกู้ร่วม จะเป็นการรับผิดชอบภาระหนี้ร่วมกัน ไม่ใช่การหารหนี้เท่ากัน แต่! สถาบันการเงินสามารถเรียกชำระหนี้ จากคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่เป็นผู้กู้ร่วม
 • การใช้ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ มี 2 แบบคือ
 1. ใส่ชื่อคนเดียวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ : ผู้กู้ร่วมจะไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ ในอสังหาฯ นั้นๆ
 2. ใส่ชื่อผู้กู้ร่วมทุกคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ : ผู้กู้ร่วมทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน
 • สิทธิ์ลดหย่อนภาษี จะหารเฉลี่ยตามจำนวนของผู้กู้ร่วม จะหารกันเองไม่ได้ และจะลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น
 • กรณีผู้กู้ร่วมเสียชีวิต ต้องแจ้งกับสถาบันการเงิน ไม่อย่างนั้นสัญญาจะไม่เปลี่ยนแปลง และทายาทของผู้เสียชีวิต (ที่สถาบันการเงินประเมินแล้วว่าสามารถชำระหนี้ได้) จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบสินเชื่อนั้นๆ
 • เมื่อกู้ร่วมแล้วอาจทำให้การกู้ครั้งต่อไปยากขึ้น เพราะการกู้ร่วมนับเป็นภาระรับผิดชอบหนี้ร่วมกัน

5. การกู้ร่วม แตกต่างจากการค้ำประกันซื้อบ้านอย่างไร

 • การกู้ร่วม คือ การเป็นหนี้ร่วมกัน ผู้ที่กู้ร่วมจะมีภาระหน้าที่ในการผ่อนชำระด้วย

การค้ำประกันซื้อบ้าน คือ การบุคคลมาเป็นหลักค้ำประกันในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้แทน เมื่อผู้ขอกู้ทำผิดสัญญาตามที่สถาบันการเงินระบุไว้

6. เมื่อต้องเลิกรากับผู้กู้ร่วม ต้องทำอย่างไร

6.1 ถอนชื่อคู่รักที่กู้ร่วมกัน

 • คู่รักเลิกราแต่จดทะเบียนสมรส : นำใบหย่าและสัญญาจะซื้อจะขายไปขอถอนชื่อกู้ร่วม จากสถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนรูปแบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสัญญาเงินกู้ให้ใหม่
 • คู่รักเลิกราไม่ได้จดทะเบียนสมรส : ผู้กู้ที่เลิกรากัน ต้องตกลงว่าจะให้บุคคลใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ตกลงกู้ร่วมกัน และทำการแจ้งถอดถอนชื่อออกกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่ทำสัญญาไว้ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ว่าต้องการถือกรรมสิทธิ์เพียงบุคคลเดียว และสถาบันการเงินจะประเมินว่าผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้เพียงคนเดียวหรือไม่

6.2 รีไฟแนนซ์สินเชื่อจากกู้ร่วมเป็นกู้เดี่ยว

การรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินอื่น เพื่อทำการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพียงคนเดียว และให้สถาบันการเงินประเมินวงเงินใหม่ โดยมีปัจจัยในการขอวงเงินสินเชื่อบ้านดังนี้

 • พิจารณาจากรายได้ของผู้กู้
 • ดูยอดดาวน์ที่กู้ซื้อบ้าน
 • เช็คภาระหนี้ต่อเดือนของผู้กู้
 • ประวัติเครดิตบูโรหรือแบล็คลิสต์

หากคุณกำลังมองหาโครงการบ้านเดี่ยวเพื่อสร้างครอบครัว โครงการบ้านเดี่ยว The Prime ชัยพฤกษ์ วงแหวน โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่มากพร้อมด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่รองรับทุกคนในครอบครัวของคุณ เรามีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการคอยดูแลเรื่องเอกสารทางด้านสินเชื่อให้กับคุณอยู่ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ พร้อมรับคำปรึกษากับเราได้ โดยติดต่อทาง 082-341-8888

Join The Discussion

Compare listings

Compare