ค่าโอนบ้านคิดยังไง วิธีคิดง่ายๆ ให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมรับบ้านหลังใหม่

วิธีการโอนบ้าน ค่าโอนบ้าน

สำหรับคนที่กำลังจะซื้อบ้าน คอนโด สักหลัง จะต้องพบกับกระบวนการหลายขั้นตอน โดยเฉพาะการยื่นสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน คอนโด ซึ่งแต่ละสินเชื่อ ก็จะให้ตามกำลังทรัพย์สินที่เราสามารถจ่ายได้ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่ได้หมายความว่า ทุกอย่างจะจบเพียงแค่นั้น เพราะขั้นตอนต่อไป ยังมีค่าโอนบ้านอีก โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาตรวจรับบ้านก่อนโอน ว่าบ้าน และคอนโด มีการเก็บงานที่ละเอียดเรียบร้อยพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งผู้ซื้อบ้าน จะต้องมีการจัดเตรียมค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการโอนบ้านให้เป็นกรรมสิทธิ์ ต่อกรมที่ดิน เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ไป เรามาดูขั้นตอนการโอนบ้าน ค่าโอนบ้าน และค่าโอนบ้านคิดยังไงกันบ้าง

ค่าโอนบ้าน คิดยังไง และมีค่าอะไรบ้าง

สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการโอนบ้าน มีสรุปออกมาเพื่อให้ผู้ซื้อเตรียมตัวก่อน ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ (ค่าโอนบ้าน) ในส่วนนี้ จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งโดยทั่วไป จะมีการแบ่งจ่ายกันคนละครึ่ง ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย คนละ 1 % บางกรณี ผู้ขายอาจจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนให้ทั้งหมด (ใครที่ซื้อบ้านในปี 2566 นี้ รัฐมนตรี ยังมีส่วนลดค่าธรรมเนียม จาก 2% เหลือเพียง 1% อีกด้วย สำหรับบ้าน คอนโด ไม่เกิน 3 ล้านบาท)

ตัวอย่าง  บ้านราคา 3,000,000 บาท คิด 2% ต้องจ่าย 60,000 บาท (แบ่งคนละครึ่งผู้ซื้อและผู้ขาย จ่ายคนละ 30,000 บาท) ปีนี้ลดเหลือ 1% ต้องจ่าย 30,000 บาท (แบ่งจ่ายคนละ 15,000 บาท)

 1. ค่าอากรแสตมป์ โดยปกติ จะคิดที่ 0.5% ของราคาซื้อขายทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน ผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ จะเป็นฝั่งของผู้ขาย แต่หากผู้ขายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ หรือหากเสียค่าอากรแสตมป์ไปแล้ว ก็ไม่ต้องจ่ายค่าภาษีเฉพาะ
 2. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ จ่ายที่ 3.3% ของราคาซื้อขาย ในส่วนนี้ ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หากผู้ขายครอบครองบ้านไม่เกิน 5 ปี แต่หากเกินกว่า 5 ปี ก็ไม่ต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ จ่ายเพียงค่าอากรแสตมป์เท่านั้น
 3. ค่าจดจำนอง อยู่ที่ 1% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด เป็นส่วนรับผิดชอบการจ่ายของผู้กู้ซื้อบ้าน หากซื้อเงินสดไม่ต้องจ่ายค่าจดจำนอง การจ่ายสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (ปี 2566 นี้ ค่าจดจำนองจะลดจาก 1% เหลือ 0.01% สำหรับบ้าน คอนโด ไม่เกิน 3 ล้านบาท) ตัวอย่าง 1% ต้องจ่าย 30,000 บาท แต่พอลดให้ 0.01% เหลือแค่ 300 บาท เท่านั้น
 4. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.) ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ผู้ขายจะต้องเสียภาษีให้กับกรมสรรพพากร เพราะเป็นการทำธุรกิจซื้อขายกัน เสียภาษีตามขั้นบันไดภาษี โดยอิงจากจำนวนปีที่ถือครองทรัพย์สิน ราคาประเมินที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน

ค่าโอนบ้าน ใครจะต้องจ่ายบ้าง

จริงๆ แล้วในส่วนของค่าธรรมเนียมโอนบ้าน จะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ และผู้ขาย ทำข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งบางโครงการ อาจจะมีการร่วมกันจ่ายคนละครึ่ง หรือบางโครงการ จะมีโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมการโอน โดยผู้ขายจ่ายให้ผู้ซื้อเอง และควรทำความเข้าใจกับผู้ซื้อ เพื่อป้องกันการสับสนว่าใครต้องจ่าย แต่ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ขาย จะต้องเป็นผู้สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ผู้ซื้อทราบ และเตรียมค่าธรรมเนียมไว้ในแต่ละขั้นตอน

“โดยโครงการบ้านเดี่ยวเดอะไพร์ม ชัยพฤกษ์-วงแหวน ทางโครงการจะเป็นคนออกให้ทั้งหมด ทั้งค่าโอนและจดจำนอง พร้อมกับบริการดำเนินการให้กับลูกบ้าน เพียงเซนหนังสือมอบอำนาจให้ทางโครงการเป็นคนไปทำให้ เพื่อความสะดวกลูกค้าไม่ต้องลางาน ไม่เสียเวลาไปนั่งรอค่ะ”

ขั้นตอนการโอนบ้าน ณ กรมที่ดิน

         เมื่อตัดสินใจซื้อบ้านและคอนโดแล้ว จะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน โดยต้องมีการตรวจรับบ้าน เช็คงานระบบ โครงสร้าง การตกแต่งภายในทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนโอน ซึ่งก่อนที่จะโอนบ้านอย่างสมบูรณ์ ควรเตรียมตัวตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไป ณ กรมที่ดิน แจ้งความประสงค์ในการโอนบ้านกับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ ทำการตรวจเอกสาร โดยจะต้องเตรียมเอกสารการโอนบ้านให้ครบ ประกอบด้วย

 • โฉนดที่ดินฉบับเงิน
 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ทำการประเมินทุนทรัพย์ และคำนวณค่าธรรมเนียมค่าโอนบ้าน

ขั้นตอนที่ 4 ทำการชำระค่าโอนบ้าน โดยค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโครงการ ซึ่งอาจจะมีค่าโอนฟรี หรือ จ่ายคนละครึ่งกับผู้ขาย

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการโอน เจ้าหน้าที่จะพิมพ์สลักหลังโฉนด เพื่อรับรองความถูกต้อง พร้อมมอบโฉนดให้กับผู้ซื้อ แต่หากผ่อนกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ธนาคารจะเก็บไว้ จนกว่าจะผ่อนหมด

         ทุกคนคงได้คำตอบกันไปแล้ว ว่าค่าโอนบ้าน คิดยังไงบ้าง ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ก่อนจะทำสัญญาร่วมกัน ก็ควรจะตกลงกันให้เข้าใจ ว่าใครจ่ายส่วนไหน เพื่อในวันที่ไปทำเรื่องโอนบ้าน จะได้ราบรื่น สบายใจกันทั้ง 2 ฝ่าย และไม่มีใครเสียผลประโยชน์หรือเอาเปรียบกัน ลองเอาไปคิดคำนวณตามค่าบ้านกันดูนะ

Join The Discussion

Compare listings

Compare