บ้านเลขที่มงคล เสริมดวงชะตาด้วยผลรวมเลขที่บ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ยให้อยู่ดีมีสุข

บ้านเลขที่มงคล cover

การจะมีบ้านสักหลัง นอกจากการพิจารณางประมาณ รูปแบบบ้าน หรือทำเลแล้ว สิ่งที่สำคัญและเป็นหนึ่งในเหตุผลของการตัดสินใจซื้อบ้านของใครหลาย ๆ คน แน่นอนว่าอาจเป็นเรื่องของ “บ้านเลขที่มงคล” ที่เชื่อในเรื่องของผลรวมเลขที่บ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย บ้านเลขที่มงคลจะนำมาซึ่งพลังงานที่ดี เสริมดวงชะตาของเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านชีวิต หน้าที่การงาน กิจการรุ่งเรือง การเงินรับทรัพย์ และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเอง ซึ่งบ้านเลขที่มงคล วิเคราะห์หรือคำนวณจากอะไร มีวิธีในการหาผลรวมเลขที่บ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างไร พร้อมความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคล มาดูกันเลย

วิธีคำนวณหาผลรวมของบ้านเลขที่มงคล

วิธีคำนวณหาผลรวมของเลขที่บ้านมงคล ทำได้โดยการนำตัวเลขทุกตัวในเลขที่บ้านมาทำการบวกรวมกัน ผลรวมสุดท้ายจะสามารถบอกความหมายและพลังของบ้านเลขที่มงคลได้

ตัวอย่างการคำนวณหาผลรวมของบ้านเลขที่มงคล

นาย ก. ซื้อบ้านเดี่ยวโครงการ The Prime ชัยพฤกษ์-วงแหวน จากบุหงา แอสเซท บ้านเลขที่ 198/08 (1+9+8+0+8 = 26)

หากได้เลขหลักสิบ ให้นำมาบวกกันจนเหลือแค่เลขหลักหน่วย เช่น 2+6 = 8

ดังนั้น ผลรวมของบ้านเลขที่มงคลของนาย ก. คือ เลข 8 ดูความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคลได้ในหัวข้อถัดไป

บ้านเลขที่มงคล

ความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคล

ผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ 1

ความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคล เลข 1 เป็นเลขที่มีความโดดเด่นในเรื่องของภาวะการเป็นผู้นำ ตัวเลขมงคลนี้ จะช่วยเสริมดวงชะตาเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านมีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านหน้าที่การงาน หนุนนำในเรื่องอำนาจ บารมี เสริมด้วยการมีจิตใจที่แข็งแกร่ง กล้าหาร ฉลาดหลักแหลม สติปัญญาดี ซึ่งอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้เลขมงคลนี้ ได้แก่ ข้าราชการ ผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าตามสายงานต่าง ๆ

เคล็ดลับเสริมดวงชะตาให้อยู่ดีมีสุข แนะนำให้เสริมพื้นที่เนินสูงไว้บริเวณหน้าบ้านหรือก่อนถึงบริเวณโรงรถ ส่วนภายในบ้านให้เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีโทนเย็น เสริมหน้าที่การงาน อำนาจบารมี และการอยู่เป็นเป็นสุข

บ้านเลขที่มงคล รวมเป็น 1

ผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ 2

ความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคล เลข 2 เป็นสัญลักษณ์ของความสวย ความงาม และความอุดมสมบูรณ์ ตัวเลขมงคลนี้ จะช่วยเสริมดวงชะตาเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านมีความรุ่งเรืองในเรื่องของการทำมาค้าขาย เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือ ซึ่งอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้เลขมงคลนี้ ได้แก่ พ่อค้า แม่ค้า พนักงานขาย เจ้าของธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับศาสตร์ศิลป์ทุกแขนง

เคล็ดลับเสริมดวงชะตาให้อยู่ดีมีสุข แนะนำให้จัดวางหรือตกแต่งบริเวณหน้าบ้าน ด้วยของที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ อาทิเช่น อ่างเลี้ยงปลา นำพุ น้ำล้น น้ำตก หรือม่านน้ำ เพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตที่ราบรื่นและการเงินที่ดี

ผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ 3

ความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคล เลข 3 เป็นเลขที่โดดเด่นในเรื่องของความขยันขันแข็ง เจ้าของบ้านอาจเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วง ว่องไว แข็งแกร่ง จิตใจกล้าหาญ ใช้กำลังมากกว่าความคิด และมีระเบียบวินัย ซึ่งอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้เลขมงคลนี้ ได้แก่ อาชีพที่ใช้กำลังแรงงาน งานช่าง งานฝฝีมือ งานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรืองานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

เคล็ดลับเสริมดวงชะตาให้อยู่ดีมีสุข แนะนำให้เสริมความร่มรื่นในบริเวณบ้าน เช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อเสริมพลังงานที่ดี อาจจัดวางหรือตกแต่งบ้านด้วยแจกันดอกไม้ไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในบ้าน เพื่อเสริมในเรื่องของสุขภาพและอารมณ์ของเจ้าของบ้านละสมาชิกในบ้าน

ผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ 4

ความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคล เลข 4 เป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในทักษะการพูด การสื่อสาร การเจรจา มีไหวพริบ ฉลากหลักแหลม เอาตัวรอดได้ดี ซึ่งอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้เลขมงคลนี้ ได้แก่ อาชีพที่ต้องใช้ทักษะการพูดและสื่อสารเป็นหลัก ค้าขาย นายหน้า พนักงานขาย หรืองานที่ใช้การประสานงาน เป็นต้น

เคล็ดลับเสริมดวงชะตาให้อยู่ดีมีสุข แนะนำให้ปลูกพืชไม้ดอกตระกูลที่ให้กลิ่นหอมเย็น อาทิเช่น ต้นดอกแก้ว ต้นดอกโมก ต้นดอกซ่อนกลิ่น เพื่อเสริมความสิริมงคลและเสริมสติปัญญาที่ดี

ผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ 5

ความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคล เลข 5 เชื่อกันว่าเจ้าของบ้านที่ได้เลขนี้เป็นผู้ที่มีบุญเก่าสะสมมาเกิด ชีวิตอุดมสมบูรณ์ มีทรัพย์สมบัติมากมาย เป็นผู้ที่มีหลักการ มีเหตุผล และเป็นที่รักของคนในครอบครัวและผู้พบเห็น ซึ่งอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้เลขมงคลนี้ ได้แก่ อาชีพนักเขียน ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักกฎหมาย ทนายความ และผู้พิพากษา

เคล็ดลับเสริมดวงชะตาให้อยู่ดีมีสุข แนะนำให้เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการตั้งโต๊ะหมู่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ประดับห้องทำงานด้วยเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล โล่รางวัล หรือเหรียญรางวัลต่าง ๆ ในส่วนของการตกแต่งบ้าน ควรใช้สีโทนสว่างและดูแลรักษาบ้านให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

บ้านเลขที่มงคล 1

ผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ 6

ความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคล เลข 6 เป็นสัญลักษณ์ของความสุข ความรัก ความอบอุ่น เจ้าของบ้านมักเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ ใครเห็นเป็นหลงรัก พึ่งพาอาศัยได้ และนำพาแต่ความสุขมาให้สมาชิกในบ้านเสมอ ซึ่งอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้เลขมงคลนี้ ได้แก่ อาชีพที่ต้องใช้ทักษะ สมาธิ หรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ และอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ รวมไปถึงเจ้าของกิจการร้านอาหาร เป็นต้น

เคล็ดลับเสริมดวงชะตาให้อยู่ดีมีสุข แนะนำให้ปลูกต้นไม้เสริมความรัก อาทิเช่น กุหลาบแดง ต้นส้ม ต้นมะลิ ต้นดอกรัก หรือต้นชวนชม เพื่อเสริมสร้างจิตใจที่เบิกบานและมั่นคงให้เจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้าน หรืออาจเพิ่มเติมด้วยการแขวนกระดิ่งเพียงไพเราะ เสริมความสุนทรีย์ให้บรรยากาศภายในบ้าน

ผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ 7

ความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคล เลข 7 นับว่าเป็นเลขแห่งความกล้าหาญ เจ้าของบ้านหลังนี้มีความแน่วแน่ จิตใจมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อและยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่าย ๆ อดทน อดกลั้น ทะเยอทะยาน และมีความพยายามอยู่เสมอ ซึ่งอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้เลขมงคลนี้ ได้แก่ อาชีพที่เกี่ยวกับที่ดิน อาชีพเกษตรกร หรืออาชีพที่ต้องใช้แรงงาน เป็นต้น

เคล็ดลับเสริมดวงชะตาให้อยู่ดีมีสุข แนะนำให้ดูแลรักษาบ้านให้สะอาด สร้างบรรยากาศให้โปร่ง โล่งสบายอยู่เสมอ สร้างความร่มรื่นเสริมพลังงานที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ เลือกเฟอร์นิเจอร์โทนสีน้ำตาล หรือเลือกวัสดุไม้ ในการตกแต่งบ้าน เพื่อเสริมความสิริมงคลให้กับเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้าน

ผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ 8

ความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคล เลข 8 นับว่าเป็นเลขมงคลที่ถูกโฉลกกับเจ้าของบ้านที่ร่ำรวย มั่งคั่ง จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมด เฉลียวฉลาด สติปัญญาดี มีหัวการค้าขาย อีกทั้งยังเป็นเลขแห่งการเดินทาง ซึ่งอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้เลขมงคลนี้ ได้แก่ อาชีพที่ต้องเดินทางบ่อย ทำงานต่างประเทศ ทำงานออนไลน์ หรืออาจเป็นอาชีพสายงานบริหารและเจ้าของกิจการต่าง ๆ เป็นต้น

เคล็ดลับเสริมดวงชะตาให้อยู่ดีมีสุข แนะนำให้เสริมความเป็นสิริมงคลให้ดวงชะตา เปิดทางให้ชีวิตพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งบ้านด้วยภาพหรือวัตถุมงคลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ

ผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ 9

ความหมายและพลังของผลรวมบ้านเลขที่มงคล เลข 9 เป็นเลขที่ไม่ว่าจะอยู่ในศาสตร์ไหนก็ถือว่าเป็นเลขที่ดี ศักดิ์สิทธิ์ และมงคล เจ้าของบ้านมักเป็นคนที่มีอำนาจบารมีสูงส่ง มีคนเคารพนับถือ ชีวิตไม่ลำบาก มีคนคอยเกื้อหนุนอยู่อย่างสม่ำเสมอ ส่วนมากผู้ที่ได้เป็นจ้าของบ้านผลรวมเลขมงคลเลขนี้จะมีอายุยืนยาว ซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจ ซึ่งอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้เลขมงคลนี้ ได้แก่ อาชีพที่เป็นแม่แบบแม่พิมพ์และตัวอย่างที่ดี อย่างเช่น ครู อาจารย์ อาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการเขียน วรรณกรรม นักแปล ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรมืออาชีพ เป็นต้น

เคล็ดลับเสริมดวงชะตาให้อยู่ดีมีสุข แนะนำให้ตกแต่งบ้านด้วย 5 ต้นไม้มงคล เพิ่มมุมสีเขียวให้บรรยากาศภายในบ้าน อาทิเช่น ต้นแก้วกาญจนา ต้นลิ้นมังกรแคระ ต้นคล้า ต้นสับปะรดสี และต้นเดหลีใบกล้วย เป็นต้น เพื่อเสริมความเจริญรุ่งเรื่องให้กับชีวิต หน้าที่การงาน การเงิน รวมไปถึงเสริมพลังงานที่ดีภายในบ้าน ส่งผลให้เจ้าของบ้านและสมาชิกทุกคน สุขภาพกายดี และสุขภาพจิตดีอีกด้วย

บ้าน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า การจะมีบ้านสักหลัง นอกจากการพิจารณางประมาณ รูปแบบบ้าน หรือทำเลแล้ว เรื่องราวของ “บ้านเลขที่มงคล” ศาสตร์ฮวงจุ้ยเรื่องตัวเลขมงคล ความหมายและพลังของตัวเลขก็เป็นที่พึ่งพาจิตใจให้กับใครหลาย ๆ คนได้เช่นกัน นอกจากนี้การปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้านและภายในบ้าน รวมไปถึงการดำเนินชีวิต ก็สำคัญและยังเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินคู่กันไป และสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวหน้ากว้างหลังใหญ่ มาพร้อมด้วยฟังก์ชันที่ครบครัน 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2-3 ที่จอดรถ ออกแบบด้วยสไตล์โมเดิร์น-นอร์ดิกควบคู่ไปกับการออกแบบภายในด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี “โครงการ The Prime ชัยพฤกษ์-วงแหวน” คัดสรรบ้านเลขที่มงคลมาให้ทุกท่านแล้วค่ะ สำหรับใครที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศโครงการและฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในบ้าน ติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 082-341-8888 พร้อมรับส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกวัน เวลา 09:00น. – 17:00น. แล้วพบกันนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะ

Join The Discussion

Compare listings

Compare